Psycholoog Dukenburg / Hatert

Vanaf 2020 werk ik ook op mijn nieuwe locatie in Hatert. Mijn werkgebied bestaat dan naast Beuningen ook uit Dukenburg en Hatert.

We hopen optimale zorg te kunnen verlenen aan alle clienten/patiënten. We  zijn een instelling waarin we streven naar een laagdrempelige samenwerking met de huisartsen. We verlenen zorg zowel in de bGGZ en de sGGZ, waarbij een psychiater betrokken wordt in de behandeling en medicatie kan worden voor geschreven. We behandelen clienten met psychische problematiek, zoals PTSS, angst, dwang, depressieve, persoonlijkheids en ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD/ADD).

Wat betreft de psychotherapeutische behandelingen kunt u o.a. denken aan: cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie.