Clientgerichte therapie

Clientgerichte therapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsverandering. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten affectief bestreden, maar kunnen de algemene levenstandaarden in termen van geluk, zingeving en gezondheid verhoogd worden.

Clientgerichte therapie is een persoonsgerichte therapie, niet uitsluitend klachtgericht of symptoomgerichte therapie. Het helpt de client (e) de emoties, gedachten en gevoel in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en de geschiedenis een plaats te geven en /of te verwerken.

Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met beperkingen waardoor symptomen verminderen. De houding en de werkrelatie tussen psycholoog en client (e) staat centraal, waarbij de client ( e) geaccepteerd wordt, empathisch benaderd wordt.  Er wordt samen met u op een respectvolle manier gekeken naar uw symptomen, klachten en psychische problemen. Dit wordt  gedaan tegen de achtergrond van uw levensloop, met het oog op de huidige omstandigheden en toekomstperspectief.

Zo kunt u uw eigen gedachten en gevoelens leren accepteren en waarderen. Zo wordt u bewust van keuzes die u heeft gemaakt, maakt en kan gaan maken.